O projekcie

Widzisz zagrożenie historycznego obiektu w Warszawie lub poza nią? Nie przechodź obojętnie – interweniuj! To nasze wspólne dziedzictwo. Strona ZABYTKI – INTERWENCJE jest narzędziem umożliwiającym zareagowanie w przypadku zauważenia niepokojących zdarzeń dotyczących zabytków: dewastacji, wandalizmu, działań o charakterze niszczącym substancję zabytkową i in. działań bezprawnych. Narzędzie powstało po to, by umożliwiać nagłaśnianie, a potem aktualizacje i śledzenie stanu poszczególnych spraw. Jak to działa? Widzisz niepokojące zdarzenie skierowane wobec zabytku – prześlij nam dokładną lokalizację, opis i zdjęcie/-a. Informacja zostanie umieszczona w naszym serwisie i na mapie spraw interwencyjnych. Będzie utrzymana na stałe, aby w każdej chwili można było do niej wrócić, skomentować czy zaktualizować szczegóły dotyczące sprawy. W miarę możliwości o sprawach będziemy informować służby opieki nad zabytkami. Wpisy zamieszczone w naszym serwisie mają w zamyśle twórców stanowić narzędzie społecznego nadzoru nad dziedzictwem kultury. Mogą również stać się źródłem informacji dla organów odpowiedzialnych za nadzór nad opieką nad zabytkami. Współpracujemy z profilem Facebooka „Społeczny Monitoring Zabytków”, który na warszawskim gruncie zainicjował ogólnospołeczną akcję reagowania na zagrożenia pamiątek przeszłości.
Strona ZABYTKI – INTERWENCJE powstała w ramach projektu Projekt Studeo et Conservo 2021 (XV edycja) dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.